Profil Sentra UMKM

No Nama Perusahaan Jenis Produk Kapasitas Produksi Kapasitas Yang Digunakan
1 Isah farisah Fuji Krupuk Kulit 1300 kg/bulan 1170 kg/bulan
2 Tabroni/tueni Satria Manisan 2 ton/bulan 1,5 ton/bulan
3 Kulsum Gapit Keju 24 Kue Gapit 104 kwintal/bulan 100 kwintal/bulan
4 Basir/juariah Irfan Jaya Krupuk Kulit 1350 kg/bulan 1200 kg/bulan
5 Nurhasanah Gapit Aan Kue Gapit 800 kg/bulan 650 kg/bulan
6 Tabroni MS Emping Emping Melinjo 30 kwintal/bulan 30 kwintal/bulan